Niina Rissanen Perustuslaillinen sote kaikille!

Yhdenvertainen sote?

  • Epätasaista kulkua?
    Epätasaista kulkua?

Sote-uudistus etenee, kai. Sen tavoitteena on joka tapauksessa olla - ainakin alueuudistus.fi -sivustosta päätellen - kaikille kansalaisille yhdenvertainen uudistus. Yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi tarvitaan sivuston mukaan yhdenvertaisuussuunnitelma siitä, miten eri ryhmiä kohdellaan - erityisesti vammaisia, terveysperusteinen syrjintä kun on lainsäädännössä kielletty. Simppeliä, eikö? Olisiko kuitenkin mahdollista, että jotkut ryhmät ovat käytännössä yhdenvertaisempia kuin toiset? Tai että olisi ryhmiä, jotka ovat yhdenvertaisia nykyään lähinnä sillä perusteella, että niitä ei lainkaan tilastoida? Poissa silmistä, poissa mielestä. Katsotaanpa, miltä tilanne tilastoissa ja todellisuudessa näyttää.

 

Se, mitä tilastot eivät kerro, löytyy usein todellisuudesta

Tilastoista tuttua tietoa on, että Suomessa on paljon työttömiä, ja moni on kuullut heistä tutkitusti useiden olevan itseasiassa osittain tai kokonaan työkyvyttömiä  - siis väärässä tilastossa sen vuoksi, ettei heidän työkyvyttömyyttään tunnusteta. Tilastovirhe 1. On myös tunnettua, että mielenterveystilastoissa on runsaasti kansalaisia - ja ehkä vähemmän tunnettua, että heistä suuri osa on alunperin fyysisen sairauden vuoksi työkyvyttömiä, jotka siis ensisijaisesti kuuluisivat fyysisten sairauksien tilastoihin, vaikkakin "onnekseen" ovat lisäksi masentuneet ja uupuneet niin, että ovat nykyisin työkyvyttömiä myös henkisesti. Tilastovirhe 2. Asunnottomuustilastoiden kerrotaan pienentyneen Asunto ensin -ohjelman kautta ansiokkaasti viime aikoina. Sen mittaamiseen käytetyt tilastot eivät kuitenkaan kata runsasta piiloasunnottomien joukkoa, joka ainakin monien tunnustamattomien potilasryhmien kuten sisäilmasairaiden osalta näyttää pikemminkin olevan kasvussa. Tämä taas johtuu monista tekijöistä, kuten siitä, ettei sote-palveluita myönnetä yhdenvertaisesti virallisesti asunnottomille: esim. erityissairaanhoidon tai vammaispalveluiden asiakas ei yksinkertaisesti voi olla virallisesti asunnoton ja näkyä asunnottomuustilastoissa menettämättä elinkykynsä säilyttäviä etuuksiaan. Tilastovirhe 3. 

 

Kuinka sote-palvelut voidaan suunnitella yhdenvertaisiksi ilman tietoa asiakasryhmistä?

Kohtuullisen luotettava tilastotieto on tärkeää palveluiden suunnittelun kannalta. Ylläolevien esimerkkien perusteella nouseekin kysymys, kuinka sote-uudistusta  voidaan pitää tosiasiassa yhdenvertaisesti suunniteltuna, kun sairaita luullaan työttömiksi, tai kun fyysisesti sairaille suunnitellaan ensisijaisesti psyykkisiä tukitoimia, tai kun asunnottomia estetään saamasta sote-palveluita kuten asunnottomien palveluita? Vielä mielenkiintoisemmaksi kuvio muuttuu, kun siihen lisätään kaikki ns. tunnustamattomat asiakasryhmät. Tällaisia ovat esimerkiksi sisäilmasta sairastuneet, cfs-potilaat sekä monet monisairaiden ja traumatisoituneiden ryhmät, joukossa paljon YK:n vammaissopimuksen soveltamisalan ihmisiä lapsista vanhuksiin. Miten siis sote-uudistus ja maakunnat voivat lähtökohtaisesti tehdä kaikkia vastuullaan olevia kansalaisia koskevat suunnitelmansa yhdenvertaisesti? Syveneekö nykyinen trendi, jossa palveluiden piiriin päässeet saavat epäyhdenvertaista kohtelua vaihtelevista syistä (esim. vanhusten laitoshoidon puutteet), ja toisaalta palveluiden ulkopuolelle suljetut saava epäyhdenvertaista tai jopa olematonta palvelua tunnustamattomuuden vuoksi? Miten tämä olisi estettävissä perustuslain ja ihmisoikeussopimusten toteuttamiseksi?

 

Sote-palveluiden tosiasiallisen yhdenvertaisuuden kehittämiseen olisi syytä panostaa, sillä ilman asian riittävää huomioimista menee yhteiskunnalla liikaa rahaa roskiin. On paljon kustannustehokkaampaa tukea kansalaista heti ongelmien ilmaannuttua vaikuttavasti kuin alkaa vuosikymmenen kuluttua selvittelemään takalukkoon ja umpisolmuun mennyttä tilannetta. Tämä on nähtävissä niin asunnottomuuden onnistuneessa ratkaisussa Asunto ensin -periaatteella kuin toisaalta sisäilmaongelmien eskaloitumisessa vuosikymmenien tehottomien toimenpiteiden seurauksena. Paras tapa säästää on käyttää rahaa siellä, missä se oikeasti vaikuttaa.

 

Ps. Lisätietoa sisäilmasairaiden tilanteen tehokkaasta ratkaisemisesta voi lukea Sisäilmalupaus-vaalikampanjan sivulta https://sisailmalupaus.wixsite.com/website

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat